Георги Сачков

УЧИТЕЛ в ПГЕА

12в Програмиране Вградени Системи

3.(23.02) Среда за разработка (IDE) и Качване на програма върху контролера
4.(01.03) Вход GPIO и breadboard, Светване на LED, Проверка на бутон и Управление на реле
5.(08.03) Сензори за температура, дистанция, Светлинен сензор (светломер), Сензор за влажност, звук,  движение.
6.(15.03) Аналогов и цифров вход и изход и преобразуватели и Използване на ключе (switch), бутон, зумер, електромоторче, серво-мотор, стъпков мотор и  PWM на произволен цифров изход.
7.(22.03) Управление на периферия: дисплей и infra-red, интензитета на светене на светодиод с потенциометър, електромотор: DC електромотор, стъпков и серво и състоянието на изводите (pins).
8.(29.03) Комуникация между контролер и други системи, Серийна комуникация, Комуникация по USB
9.(04.04) Програмиране за вградени системи; Среда за разработка (IDE), Основни елементи на средата за програмиране и Фази на програмиране – текстов код
10.(12.04) Структура на програма, Типове данни, Константи и променливи.
11.(19.04) Оператори – за присвояване, аритметични за сравнение, логически, побитови.
12.(26.04) Функции, Вградени функции: за преобразуване на математически типовете, специални за пауза, случайни числа, за време и Управляващи конструкции.
13.(10.05) Компилиране, качване на програмата в микроконтролера, изпълнение.