Георги Сачков

УЧИТЕЛ в ПГЕА

 

 

22 Пн 1 12а/1 УП СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Рос.Лакова 36 22 58
3 Пн 4 УП ПО ПРОГРАМИРАНЕ I Р 18 18 36
17 Пн 5 12а/2 УП УВОД В СЕНЗОРИТЕ И СЕНЗОРНИТЕ СИСТЕМИ С Ив.Иванов 18 11 29
7 Вт 1 11а УП БЕЗЖИЧНИ И ОПТИЧНИ МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ С 18
8 Вт 2 11а УП ПО БЕЗЖИЧНИ МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ Р 18
24 Вт 5 12г/2 УП МРЕЖОВИ ПРОТОКОЛИ И ТЕХНОЛОГИИ С Ник.Петров 18 11 29
18 Вт 6 12а/1 УП ИЗГРАЖДАНЕ И ДИАГНОСТИКА НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ С Рос.Лакова 36 22 58
10 Ср 1 11б/2 УП ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ С Цв. Цеков 36 36 72
20 Ср 3 12а/2 УП ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ВГРАД.МИКРОКОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ С Ган.Вачков 36 22 58
4 Ср 7 УП ПО ПРОГРАМИРАНЕ I Р 18 18 36
1 Чт 1 УП ПО ПРОГРАМИРАНЕ I Р 18 18 36
23 Чт 2 12в/2 УП МРЕЖОВИ ПРОТОКОЛИ И ТЕХНОЛОГИИ С Ник.Петров 18 11 29
19 Чт 3 12а/1 УП КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ С Димитров 18 11 29
2 Чт 4 УП ПО ПРОГРАМИРАНЕ I Р 18 18 36
11 Чт 5 11б/2 УП ПО ЗАПОМНЯЩИ УСТРОЙСТВА Р Димитров 18
6 Пт 1 11а УП МРЕЖОВИ ПРОТОКОЛИ И ТЕХНОЛОГИИ С 18 36 54
21 Пт 3 12а/2 УП ГЛОБАЛНИ МРЕЖИ С Рос.Лакова 18 11 29
12 Пт 4 11в/2 УП ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ С Цв. Цеков 18 36 54
16 Пт 4 12а/2 УП МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ С Ник.Петров 36 22 58
9 11а УП ПО ОПТИЧНИ МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ Р 18
13 11в/2 УП ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ С Цв. Цеков 36
14 11е/2 УП ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ С Ган.Вачков 36
15 11е/2 УП ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ С Цв. Цеков 36