Георги Сачков

УЧИТЕЛ в ПГЕА

СВОБОДНИ МЕСТА -16.08.2023 след 4-то класиране

У-щеКод

У-ще

КОД

СПЕЦИАЛНОСТ

П

бр

297

2217424

ПГЕА

2115

Компютърни мрежи – АЕ

0

298

2217424

ПГЕА

2123

Компютърна техника и технологии – АЕ

1

299

2217424

ПГЕА

2133

Системно програмиране – АЕ

2

6

300

2217424

ПГЕА

2138

Приложно програмиране – АЕ

1

11

301

2217424

ПГЕА

2147

Автоматизация на непрекъснати производства – АЕ

0

302

2217424

ПГЕА

3082

Охранителна техника и системи за сигурност – АЕ

0

303

2217424

ПГЕА

3864

Програмиране на изкуствен интелект – АЕ

1

1

304

2217424

ПГЕА

4327

Електрообзавеждане на производството (дуална)

0

305

2217424

ПГЕА

4328

Електрически машини и апарати (дуална)

0

306

2217424

ПГЕА

4333

Програмиране на роботи – АЕ

1

10