Георги Сачков

УЧИТЕЛ в ПГЕА

Програма ПЕРУДЖА

8.4. Пристигане и настаняване

9.4. Сутринта – Въведение от домакина; Аудиторни – лекции
9.4. Следобед – Посещение на Университета за чужденци в Перуджа; Познания по конкретни дисциплини

10.4. Сутринта – Среща с директора на професионално училище „Ф. Кавалоти“
10.4. Следобед – Среща с ученици, презентации; Интерактивни Социални; адаптиране креативност и инициативност

11.4. Сутрин – Лабораторни упражнения Ардуино – Hands On
11.4. Следобед - Лабораторни STEM упражнения; Решаване на проблеми

12.4. Посещение на Асизи и на университета–превръщане на традиционните музеи в изцяло мултимедийни и интерактивни музеи

13.4. Културна програма в Умбрия свободно време, забавление, учене и споделяне на опит

14.4. Отпътуване