Георги Сачков

УЧИТЕЛ в ПГЕА

ВТОРИ ПРЕПОДАВАТЕЛ 2-ри срок 2024


КлГр ПРЕДМЕТ 2-ри пр-л
УП ПО ПРОГРАМИРАНЕ I цял клас
УП ПО ПРОГРАМИРАНЕ I цял клас
УП ПО ПРОГРАМИРАНЕ I цял клас
УП ПО ПРОГРАМИРАНЕ I цял клас
11а УП ОПТИЧНИ МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ цял клас
11а УП МРЕЖОВИ ПРОТОКОЛИ И ТЕХНОЛОГИИ цял клас
11б/2 УП ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ ЦЕКОВ
11в/2 УП ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ ЦЕКОВ
11в/2 УП ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ ЦЕКОВ
11е/2 УП ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ ЦЕКОВ
11е/2 УП ПРОГРАМИРАНЕ ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ цял клас
12а/1 УП СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАКОВА
12а/1 УП ИЗГРАЖДАНЕ И ДИАГНОСТИКА НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ ЛАКОВА
12а/1 УП КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ДИМИТРОВ
12а/2 УП УВОД В СЕНЗОРИТЕ И СЕНЗОРНИТЕ СИСТЕМИ ИВАНОВ
12а/2 УП ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ВГРАД.МИКРОКОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ цял клас
12а/2 УП ГЛОБАЛНИ МРЕЖИ ЛАКОВА
12а/2 УП МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ПЕТРОВ
12в/2 УП МРЕЖОВИ ПРОТОКОЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕТРОВ
12в/2 ПРОГРАМИРАНЕ ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ (теория) цял клас
12г/2 УП МРЕЖОВИ ПРОТОКОЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕТРОВ