Георги Сачков

УЧИТЕЛ в ПГЕА

Заместване

Ден Час КлГр ПРЕДМЕТ заместване
Пн 1 12а/1 УП СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ Рос.Лакова
Пн 2 12а/1 УП СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ Рос.Лакова
Пн 4 УП ПО ПРОГРАМИРАНЕ I Рос.Лакова
Пн 5 12а/2 УП УВОД В СЕНЗОРИТЕ И СЕНЗОРНИТЕ СИСТЕМИ Ив.Иванов
Вт 1 11а УП БЕЗЖИЧНИ И ОПТИЧНИ МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ Геор.АНЕВ
Вт 2 11а УП ПО БЕЗЖИЧНИ МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ Геор.АНЕВ
Вт 5 12г/2 УП МРЕЖОВИ ПРОТОКОЛИ И ТЕХНОЛОГИИ Ник.Петров
Вт 6 12а/1 УП ИЗГРАЖДАНЕ И ДИАГНОСТИКА НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ Рос.Лакова
Вт 6 12а/1 УП ИЗГРАЖДАНЕ И ДИАГНОСТИКА НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ Рос.Лакова
Ср 1 11б/2 УП ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ Цв. Цеков
Ср 2 11б/2 УП ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ Цв. Цеков
Ср 3 12а/2 УП ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ВГРАД.МИКРОКОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ Ган.Вачков
Ср 4 12а/2 УП ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ВГРАД.МИКРОКОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ Ган.Вачков
Ср 7 УП ПО ПРОГРАМИРАНЕ I Цв. Цеков
Чт 1 УП ПО ПРОГРАМИРАНЕ I С.Димитров
Чт 2 12в/2 УП МРЕЖОВИ ПРОТОКОЛИ И ТЕХНОЛОГИИ Ник.Петров
Чт 3 12а/1 УП КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ С.Димитров
Чт 4 УП ПО ПРОГРАМИРАНЕ I Рос.Лакова
Чт 5 11б/2 УП ПО ЗАПОМНЯЩИ УСТРОЙСТВА С.Димитров
Пт 1 11а УП МРЕЖОВИ ПРОТОКОЛИ И ТЕХНОЛОГИИ Рос.Лакова
Пт 3 12а/2 УП ГЛОБАЛНИ МРЕЖИ Рос.Лакова
Пт 4 11в/2 УП ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ Цв. Цеков
Пт 5 12а/2 УП МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ Ник.Петров
Пт 6 12а/2 УП МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ Ник.Петров